Üyelik Koşulları

BorsaGAZİANTEP ÜYELİK KOŞULLARI

a) Alım Satım Yapan Gerçek Kişiler İçin:

1) BorsaGAZİANTEP üyeliği için üye kayıt beyannamesini imzalayarak Borsaya teslim etmesi,

2) Alım satım sözleşmenin aslını Borsaya teslim etmesi,

3) Taahhütnamenin aslını Borsaya teslim etmesi,

4) Kimlik fotokopisini Borsaya teslim etmesi,

5) Yapacağı işlemlerde geçerli olacak banka hesabı açması, BorsaGAZİANTEP’de gerçekleşen alım satım işlemlerine göre takas işlemleri için Takas Bankası tarafından yapılan şartlı virman kapsamında banka hesabının borçlandırılması ve/veya alacaklandırılması konusunda muvafakat ettiğine dair hesap açtığı bankaya genel talimat vermesi, Banka ve hesap numarasında değişiklik yapılması durumunda yeni banka hesabına ilişkin bankaya vermiş olduğu genel talimatın bir suretini işlem yapacağı ilk seanstan en az bir gün önce Borsaya yazılı olarak iletmesi ve değişikler doğrultusunda üye bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

6) BorsaGAZİANTEP’de işlem yapmak üzere Borsa tarafından üretilmiş elektronik şifresini teslim alması,

zorunludur.

b) Alım Satım Yapan Tüzel Kişiler İçin:

1) BorsaGAZİANTEP üyeliği için üye kayıt beyannamesini imzalayarak Borsaya teslim etmesi,

2) Taahhütnamenin aslını Borsaya teslim etmesi,

3) Alım satım sözleşmenin aslını Borsaya teslim etmesi,

4) BorsaGAZİANTEP’de aracılık yapmaya yetkili en fazla bir aracı üye adına düzenlediği noter onaylı vekaletnamenin aslını Borsaya teslim etmesi,

5) Yapacağı işlemlerde geçerli olacak tek bir banka hesabı açması, BorsaGAZİANTEP’de gerçekleşen alım satım işlemlerine göre takas işlemleri için Takas Bankası tarafından yapılan şartlı virman kapsamında banka hesabının borçlandırılması ve/veya alacaklandırılması konusunda muvafakat ettiğine dair hesap açtığı bankaya genel talimat vermesi, Banka ve hesap numarasında değişiklik yapılması durumunda yeni banka hesabına ilişkin bankaya vermiş olduğu genel talimatın bir suretini işlem yapacağı ilk seanstan en az bir gün önce Borsaya yazılı olarak iletmesi ve değişikler doğrultusunda üye bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

6) Vergi levhasının fotokopisini Borsaya teslim etmesi,

7) Noter onaylı imza sirküsünün aslını Borsaya teslim etmesi.

8) Noter onaylı aracı unsur vekaletnamesinin aslını Borsaya teslim etmesi.

9) Yetkililerin kimlik fotokopilerini Borsaya teslim etmesi,

10) BorsaGAZİANTEP’de işlem yapmak üzere Borsa tarafından üretilmiş elektronik şifresini teslim alması,

Aracılık Yapanlar:

1) Borsa üyesi aracı olması,

2) BorsaGAZİANTEP üyeliği için kayıt beyannamesini imzalayarak Borsaya teslim etmesi,

3) BorsaGAZİANTEP’de işlem yapmak üzere Borsa tarafından üretilmiş elektronik şifresini teslim alması

zorunludur.

İLETİŞİM
Adres:
Sanayi Mah. 60092 No'lu Sok. Bina No:15 - 27170 Şehitkamil / GAZİANTEP
Telefon:
0 (342) 238 08 39 (10Hat)